Volba jazyka


Orientační nabídka


Praha 12 - Oficiální web mětské části 


Vyhledávání

 

 rozšířené vyhledávání | ? (Nápověda k vyhledávání)Cesta: Titulní stránka > Mapový portál > ENVIS4 pro Prahu 12 > Znečištění ovzduší - imise

 

Znečištění ovzduší - imise

 

 
 

Kvalita ovzduší v území (imise) byla posuzována pomocí modelových výpočtů (model ATEM). Pro popis imisní zátěže řešeného území byly jako modelové látky zvoleny suspendované částice PM10, oxid dusičitý a benzen. Jedná se o tři polutanty, které jsou nejvíce problematické z hlediska ochrany ovzduší v Praze a současně velmi dobře charakterizují imisní zatížení zejména z automobilové dopravy, ale i ze stacionárních zdrojů., pro něž byly mj. využity výše uvedené údaje o zdrojích znečišťování. Modelové výpočty byly provedeny ve velmi podrobné síti referenčních bodů (trojúhelníková síť s krokem 100 × 100 m).

Následně byla vytvořena tzv. modelová pole vypočtených koncentrací, která spojují pomocí izolinií oblasti se stejnou úrovní imisní zátěže, poskytují základní a přehlednou informaci o úrovní znečištění ovzduší v rámci řešeného území. Pásma vypočtených hodnot byla zpracována pro ty imisní veličiny, které mají stanoveny imisní limity, tj. průměrné roční koncentrace všech tří hodnocených látek (PM10, NO2, benzen) a maximální hodinové koncentrace NO2 a jsou prezentována pro každou imisní veličinu v samostatných mapách projektu ENVIS 4.

V rámci projektu byla rovněž provedena kontrolní měření stavu znečištění ovzduší.

Ukázka z podrobné zprávy pro MČ Praha 12

Envis4-Ukázka z podrobné zprávy pro MČ Praha 12 Imise v referenčních bodech - statistika pro hodnocené škodliviny

Imise v referenčních bodech - statistika pro hodnocené škodliviny


Vybrané mapy pro MČ Praha 12

Modelové pole průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 - aktivní mapa

Modelové pole průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10


Modelové pole průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého - aktivní mapa

Modelové pole průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého


Modelové pole průměrných ročních koncentrací benzenu - aktivní mapa

Modelové pole průměrných ročních koncentrací benzenu


Modelové pole maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého - aktivní mapa

Modelové pole maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého


Úplná podrobná zpráva pro MČ Praha 12


Kompletní soubor map projektu ENVIS4 (seznam) pro území MČ Praha 12


Údaje o emisích a zdrojích znečišťování


Návrat na úvod

 
Zodpovídá: ÚMČ Praha 12
Vytvořeno / změněno: 21.9.2010 / 21.9.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.