Volba jazyka


Orientační nabídka


Praha 12 - Oficiální web mětské části 


Vyhledávání

 

 rozšířené vyhledávání | ? (Nápověda k vyhledávání)Cesta: Titulní stránka

 

Odpady

 
 
 

Pro první poletí příštího roku dostala městská část Praha 12 od magistrátu přiděleno 103 ks kontejnerů na objemný komunální odpad, které budou přistaveny v průběhu dubna, května a června 2014. Harmonogram přistavování bude zveřejněn jako obvykle na webových stránkách městské části Praha 12 a v březnovém vydání Novin Prahy 12. V době, kdy nejsou kontejnery k dispozici mohou občané hl. m. Prahy pro odkládání objemných komunálních odpadů využívat zdarma sběrný dvůr v ulici Generála Šišky, který je otevřen celoročně kromě nedělí a svátků.
Informace pro podnikatele


Jak třídit odpady

Fyzické osoby jsou při třídění komunálního odpadu povinny řídit se především ustanoveními obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb., která také určuje, na které složky jsou občané na území hl. m. Prahy povinni třídit komunální odpad (odpad pocházející z domácností fyzických osob).

Zajímá-li Vás, jak správně třídit odpady, nebo pokud si nejste jisti některou surovinou, zde najdete přesnou odpověď: http://www.psas.cz/index.cfm/caste-dotazy/jak-spravne-tridit/

Původci odpadů, kterými jsou fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají odpady, jsou povinni odpady zařazovat, odděleně shromažďovat a třídit dle jednotlivých druhů a kategorií uvedených ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Opady s povinností zpětného odběru

U některých druhů odpadů (většinou nebezpečných) má výrobce nebo dovozce ze zákona povinnost zajistit bez nároku na úplatu jejich zpětný odběr nebo Vám sdělit jiné místo, kam můžete výrobek odložit. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se zpětný odběr vztahuje.

 

Příklady odpadů s povinností zpětného odběru
Oleje
Elektrické akumulátory
Galvanické články a baterie
Výbojky a zářivky
Pneumatiky
Elektrozařízení z domácností

Poplatky

Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 2/2005 Sb. Poplatkem za komunální odpad se občané podílejí na jeho odstraňování. Vybírá jej dvakrát ročně vždy k 15. červnu a k 15. prosinci příslušného roku odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatku za odpad, Jungmannova 35/29, Praha 1. Tel.: 236 003 982-3, 236 003 987-8, 236 003 985, 236 003 996 a 236 003 998.

 

Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc

Objem sběrné
nádoby v litrech
1x za 14 dní 1 x týdně 2 x týdně 3 x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně
70 86 153 287 421 555 689 823
80 87 154 283 422 555 689 823
110 103 186 349 513 675 831 1005
120 102 186 335 504 679 802 955
240 163 303 586 829 1101 1285 1593
360 234 427 792 1156 1536 1908 2281
660 425 768 1454 2140 2825 3511 4197
1 100 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737

Sběrný dvůr v Praze 12


Sběrný dvůr v Praze 12 se nachází v ulici Generála Šišky. Je otevřen celoročně s výjimkou nedělí a svátků. Občané s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy zde mohou zdarma (v jiném případě za úhradu) odkládat veškerý vytříděný komunální odpad, ze stavebních odpadů pouze odpadní beton, cihly, tašky a keramické stavební odpady do 1 m3 a jiných odpadů do 3 m3.

Provozní doba

V zimním období (zimní čas):

Den Čas
pondělí-pátek 8:30 - 17:00
sobota 8:30 - 15:00

V letním období (letní čas):

Den Čas
pondělí-pátek 8:30 - 18:00
sobota 8:30 - 15:00

Informace týkající se provozu sběrného dvora získáte na Správě bytových objektů Praha – Modřany na tel.: 241 768 551-3 nebo přímo ve sběrném dvoře na tel.: 244 400 164 nebo 241 773 647.

Sběrný dvůr v Praze 4

VS-EKOPRAG, s. r. o.
Praha 4, Dobronická 892 (vjezd Obrataňská)
Telefon: 605 079 049
Web: www.vs-ekoprag.cz/

V ulici Dobronická na území městské části Praha - Kunratice je od 3.10.2011 otevřen nový sběrný dvůr hl. m. Prahy. Občané s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze zde mohou odevzdávat zdarma všechny druhy vytříděných komunálních odpadů. Pneu 25,- Kč/ks.

Provozní doba

V zimním období (zimní čas):

Den Čas
pondělí-pátek 8:30 - 17:00
sobota 8:30 - 15:00

V letním období (letní čas):

Den Čas
pondělí-pátek 8:30 - 18:00
sobota 8:30 - 15:00

Stabilní sběrné dvory na území hl. m. Prahy

Stabilní sběrné dvory a další zařízení k odběru odpadů na území hl. m. Prahy

Ve sběrných dvorech hl. m. Prahy mohou při splnění podmínek týkajících se druhu a objemu odpadu odkládat občané Prahy komunální odpad zcela zdarma. U sběrných dvorů provozovaných městskými částmi a u jiných níže uvedených zařízení, která nejsou zařazena do městského systému odstraňování komunálních odpadů, se dopředu informujte o podmínkách odběru odpadů.

PRAHA 2  Perucká 10, Vinohrady Areál společnosti KOMWAG, a.s.  
PRAHA 3  Vlkova 35, Žižkov  Areál společnosti Pražské služby, a.s.  
PRAHA 4  Zakrytá, Spořilov  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 4  Bartoškova 1/a, Nusle  Gruber František - výkup druhotných surovin 
PRAHA 4  Dobronická 892, Kunratice Sběrný dvůr MČ Praha 4 (VS-Ekoprag, s.r.o.
PRAHA 4  Durychova, Lhotka  Sběrný dvůr MČ Praha 4 (VS-Ekoprag, s.r.o.
PRAHA 5  Puchmajerova, Jinonice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 5 Klikatá 90/1238c, Košíře Areál společnosti REGIOS, a.s.
PRAHA 5 Ke Kotlářce 4, Košíře Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 6  Proboštská 1, Dejvice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 6 Radimova 8, Břevnov  Mikapa plus, s.r.o. 
PRAHA 8  Voctářova, Libeň  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 9  Pod Šancemi 444/1, Vysočany  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 10  Moskevská 418, Vršovice  Areál společnosti Pražské služby, a.s.  
PRAHA 10 Dřevčická 44, Malešice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Domeček - odpady, s.r.o.)
PRAHA 10  V Korytech, Malešice,
(vjezd do areálu nákl.nádraží Malešice) 
Areál společnosti Papkov s.r.o. 
PRAHA 10 Dolnoměcholupská 28, D.Měcholupy Areál společnosti Mikapa plus, s.r.o.
PRAHA 12  Generála Šišky, Modřany  Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Správa bytových objektů Praha - Modřany)
PRAHA 14  Teplárenská 5, Kyje Sběrný dvůr hl.m.Prahy (VS-Ekoprag, s.r.o.)
PRAHA 15  Pražská 38/1321, Hostivař   Areál společnosti AVE CZ, s.r.o. 
PRAHA 16  V sudech 1488, Radotín  Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Technické služby - Radotín)
PRAHA 20  Chvalkovická 3, Praha 20 - H.Počernice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20)

Bioodpad – kompostování

Co kompostujeme?

 • tráva, plevel a listí z chodníků a veřejných prostranství
 • tráva, plevel a listí ze zahrádek
 • zbytky ovoce a zeleniny z domácností

Co do kompostéru nedáváme?

 • zbytky jídel, ořezané větve

Kde kompostéry najdeme? (na mapě)

Umístění kompostérů - ulice Počet
Cihlářova (není na mapě) 1 ks
Píšovická 2 ks
Modřanská (před Základní školou T.G.Masaryka) 2 ks
U Kina 1 ks
Na Poustkách (není na mapě) 1 ks
Pavelkova 1 ks
Urbánkova (na konci ulice u lesa) 1 ks
Generála Šišky (při vstupu do Modřanské rokle) 1 ks
K Dolům (za protihlukovou stěnou) 1 ks
v parku u zvonice při ul. Barákova 1 ks
Generála Šišky (Sběrný dvůr Modřany) 1 ks


Třiďte bioodpad! Chráníte tím životní prostředí a navracíte organické látky zpátky do přírodního koloběhu. Navíc bioodpad tvoří až 45% hmotnosti tuhého komunálního odpadu, čímž můžete ušetřit spoustu místa v popelnici na směsný odpad.

Bioodpad – harmonogram svozu

Svoz bioodpadu a větví probíhá na území MČ Praha 12 od dubna do listopadu (přesné zahájení a ukončení závisí na aktuálním počasí). O změnách se můžete informovat buďto na odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12, oddělení vodního a odpadového hospodářství, tel.: 261 710 375 nebo v Novinách Prahy 12, další informace jsou na webových stránkách MČ Praha 12.

Autovraky

Při odhlašování vozidla jste jako majitelé povinni doložit potvrzení o převzetí autovraku.

Kompletní seznam zpracovatelů oprávněných přebírat autovraky najdete na adrese http://www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_autovraky

Kontakty a informační zdroje

MČ Praha 12, odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství Cílkova 796, Praha 4 – Kamýk, Tel.: 261 710 375, http://www.praha12.cz/
MHMP, odbor ochrany prostředí, oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství Jungmannova 35/29, Praha 1, Tel.: 236 004 214 http://praha-mesto.cz/
MHMP, odbor ochrany prostředí, oddělení energetiky a komunálních odpadů Jungmannova 35/29, Praha 1, Tel.: 236 007 074 http://praha-mesto.cz/
Pražské služby, a.s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9, Tel.: 284 091 888 http://www.psas.cz/
Ministerstvo životního prostředí ČR, sekce technické ochrany ŽP, odbor odpadů Vršovická 65, Praha 10, Tel.: 267 121 111 http://www.mzp.cz/
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) Podbabská 30, 160 62 Praha 6, centrumodpadu@vuv.cz, http://ceho.vuv.cz/
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství, oddělení odpadového hospodářství Na Břehu 267, Praha 9, Tel.: 283 891 564, http://www.cizp.cz/

Nestátní neziskové organizace působící v oblasti odpadů, čistší produkce, toxických látek:

CEMC – České ekologické manažerské centrum Jevanská 12, Praha 10, Tel.: 274 78 44 16-17,
cemc@cemc.cz
http://www.cemc.cz/
Centrum inovací a rozvoje Dittrichova 6, Praha 2, Tel.: 224 920 265,
http://www.cir.cz/
Arnika - kampaň budoucnost bez jedů Chlumova 17, 130 00 Praha 3, Tel.: 222 781 471, http://bezjedu.arnika.org/ 
Greenpeace Českomalínská 27, Praha 6, Tel.: 224 319 667, http://www.greenpeace.cz/
Hnutí DUHA Olomouc Dolní nám. 38, Olomouc, Tel.: 585 228 584,
http://www.hnutiduha.cz/olomouc

Právní předpisy v oblasti nakládání s odpady

Důležité zákony a vyhlášky v oblasti odpadů Co upravují
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Stanoví základní definice, povinnosti původců odpadů i zvláštní podmínky pro nakládání s určitými druhy odpadů (podle legislativy EU), přestupky a jiné správní delikty
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 47 Skutkové podstaty a sankce za přestupky v oblasti nakládání s odpady
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Skutkové podstaty trestných činů (např. ohrožení a poškození ŽP nebo nakládání s odpady)
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů Stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů
Vyhláška č. MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů Hodnotí nebezpečné vlastnosti odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy (vyhláška o odpadech), p Základní pojmy, systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy, povinnosti fyzických osob a vlastníka objektu při nakládání s komunálním odpadem a speciální ustanovení o stavebním odpadu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad

Věděli jste, že…? - Zajímavé informace o tříděném odpadu v Praze

Za rok…

 • …se v Praze vytřídí přes 27 000 tun papíru, jehož recyklací se ušetří přes 324 000 vzrostlých stromů nebo množství vody o objemu 6,48 mil. m3
 • … by se z množství vytříděného skla dalo vyrobit zhruba 21 milionů 0,7l lahví na víno
 • … by se z vytříděných plastů dalo vyrobit zhruba 296 milionů PET lahví o objemu 1,5l, které vy vytvořily řadu dlouhou 25 000 km
 • … se z jedné popelnice ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) získá energie pro cca 2,5 hodiny sprchování teplou vodou nebo cca 50 hodin sledování TV

*Zdroj: Pražské služby, a.s.

Kdo zajišťuje svoz odpadů?

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání i odstraňování komunálního odpadu stanovuje Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s městskými částmi. Městské části například doporučují umístění stanovišť tříděného odpadu a sledují jejich využití, doporučují místa přistavení kontejnerů na objemný komunální odpad nebo sledují udržování čistoty a pořádku na stanovištích sběrných nádob tříděného i netříděného odpadu. Provoz celého systému je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, který jej zajišťuje prostřednictvím svozové společnosti Pražské služby, a. s.

Kontaktní adresy a telefony na svozovou firmu jsou uvedeny na nálepce přímo na sběrné nádobě. Tam také můžete směřovat své dotazy a připomínky ke svozu odpadu.

Call centrum Pražských služeb tel. 284 091 888.

Co když jsou kontejnery stále plné?

V tom případě může nápravu sjednat oddělení energetiky a komunálních odpadů Magistrátu hl. m. Prahy, které tak může učinit taktéž na základě podnětů občanů podaných prostřednictvím úřadu městské části.

Kam s objemným a stavebním odpadem?

Objemný komunální odpad (nikoli stavební odpad) můžete odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které pro občany přistavuje Magistrát hl. m. Prahy.

Stavební odpad mohou občané hl. m. Prahy zdarma v omezeném množství odkládat ve sběrných dvorech (viz bod 5).

Kam s nebezpečným odpadem?

Nebezpečné odpady odevzdávejte bezplatně ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečného odpadu přistavovaných v městských částech. http://magistrat.praha.eu/67431_Nakladani-s-komunalnim-odpadem-v-hl-m-Praze

Typické nebezpečné odpady jsou např.: baterie a autobaterie, chemikálie, ředidla, lepidla, obaly od sprejů, znečištěné textilie, obaly s neznámými látkami. http://magistrat.praha.eu/parent0/64032_Nakladani-s-odpadem-v-hl-m-Praze-mapy-a-seznamy

(Kompletní seznam nebezpečných odpadů najdete v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů)

Použité baterie je také možné odkládat do červených barelů umístěných v některých veřejně přístupných budovách. Obchody mají povinnost zpětného odběru baterií.

Azbest není komunální odpad, proto v rámci městského systému likvidace odpadů není řešen a o jeho odstranění se musí postarat jak právnické tak fyzické osoby samy, prostřednictvím oprávněných osob.

Likvidace nebezpečných odpadů (azbest, dehet):

 

Sběrná místa pro odkládání vyřazených osvětlovacích zařízení v budovách ÚMČ Praha 12

Informace o zřízení sběrných míst pro vyřazená osvětlovací tělesa

 • vestibul radnice městské části Praha 12 v Pískové ulici č. 830,
 • budova odboru výstavby v ul. Hausmannova č. 3014 v zádveří za vchodovými dveřmi,
 • budova živnostenského odboru v ul. Hausmannova č. 3013 v chodbě u vstupu,
 • budova odboru sociálních věcí v ul. Čechtická č. 758, pavilon B ve vstupní chodbě u dveří pro návštěvníky.
 • budova odboru životního prostředí, odboru dopravy a odboru evidence obyvatel a osobních dokladů v ulici Cílkova č. 796 v chodbě za vstupními dveřmi z ulice Cihlářova.

Mohu pálit odpady doma?

Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento odpad se přednostně kompostuje. Pokud nevlastníte kompostér či nemáte místo na založení kompostu, můžete bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do kompostárny. Městská část Praha 12 organizuje pravidelné přistavování kontejnerů na bioodpad (viz bod 6 výše).

Pálit je možné jen čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kamnech, v ohništi). V tomto případě nejde o pálení odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit bioodpad v obcích, kde jsou podmínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Hlavní město Praha takovou vyhlášku nevydalo.

Mohu ukládat odpady kamkoliv?

Samozřejmě, že ne. Soustřeďováním odpadů nebo jiným nakládáním s nimi na místech, která k tomu nejsou určená (k tomuto náleží i běžné „odhazování“ odpadků), se dopouštíte přestupku, za který může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Pokuta až do výše 1 000 000 Kč může být uložena podnikateli, který znečistí veřejné prostranství při podnikatelské činnosti. Úmyslné založení skládky velkého rozsahu, která například znečistí půdu, může být kvalifikováno jako trestný čin. V případě nesprávného nakládání s nebezpečnými odpady se můžete dopustit trestného činu z nedbalosti.

Kam nahlásit černou skládku?

Zaznamenáte-li černou skládku, pálení odpadu, zápach šířící se ze skládky, sběrného dvora či jiných zařízení, obraťte se na MČ Praha 12, odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství, na Městskou policii hl. m. Prahy nebo oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí. Můžete-li, pořiďte důkazní materiály (video, foto; zaznamenejte den, hodinu, druh odpadu, SPZ apod.).

V případě přistižení osob při trvajícím protiprávním jednání (jedná se např. o pálení odpadů, odkládání odpadů mimo místa k tomu určená apod.), je třeba kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii hl. m. Prahy, která má pravomoc zjistit totožnost protiprávně jednajících osob.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.