Volba jazyka


Orientační nabídka


Praha 12 - Oficiální web mětské části 


Vyhledávání

 

 rozšířené vyhledávání | ? (Nápověda k vyhledávání)Cesta: Titulní stránka > MĚSTSKÁ ČÁST > MČ, základní informace

 

MČ, rozvoj - archiv dokumentů

 
 
 

Městská část Praha 12 se rozkládá na jižním okraji hlavního města Prahy po pravém břehu řeky Vltavy. Území je na severu vymezeno hranicí městské části Praha 4, východně navazuje městská část Libuš, na západě je ohraničeno tokem Vltavy a jižní vymezení tvoří vnější hranice hlavního města Prahy. Od středu města je vzdálena zhruba 9 km. Nejvyšší bod městské části se nachází 385 m n.m. a naopak nejnižší bod 190 m n.m.

 

Rozdělení Prahy - městská část Praha 12

Městskou část tvoří několik bývalých samostatných obcí, a to Modřany, Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk. Největší z nich jsou Modřany, které mají ve znaku homoli cukru. Modřany se roku 1963 staly městem, a v roce 1968 byly přičleněny k hlavnímu městu Praha. Významnou kulturní památkou je kostel Nanebevzetí P. Marie se zvonicí, původně viniční dům, zasazený do terasovité zahrady dřívější vinice, a boží muka. Původně výlučně zemědělská obec s bohatou historií doznala podstatných změn od 60. let 19. století. Byl zde postaven cukrovar - první závod na rafinerii cukru v Čechách. v dalších letech přibyly strojírny, dřevařské závody, čokoládovna a další výrobní provozy v pobřežním pásu.

V roce 1963 byla k Modřanům připojena obec Komořany, která podobně jako Modřany patřila od 12. století vyšehradské kapitule. Do seznamu kulturních památek je zařazen zdejší renesanční zámek, přestavěný a rozšířený v 18. století na letní sídlo zbraslavských opatů.

V roce 1974 byly připojeny k Praze Cholupice s osadou Točná a začleněny do Modřan. Točná je nejjižnější a nejvýše položenou částí Prahy 12. První písemné zmínky o Točné pocházejí až z doby husitské, i když je pravděpodobné, že osada Točná existovala již v době, ze které se datují první zmínky o Komořanech a Cholupicích. na území Točné se nachází významná archeologická lokalita, keltské oppidum na Závisti. Jedná se pravděpodobně o největší keltskou pevnost ve střední Evropě.

V roce 1989 byla připojena k Modřanům část sídliště Lhotka a Libuš a pojmenována podle již vžitého názvu této oblasti na Kamýk. Městská část Praha 12 se rozkládá na ploše 2 331 hektarů a na jejím území žije zhruba 54 tis. obyvatel. Svou rozlohou se Praha 12 řadí mezi největší městské části (větší rozlohu mají již jen městské části Praha 6, Praha 5 a Praha 4). v počtu obyvatel pak Praze 12 mezi 57 městskými částmi patří 8. místo (více obyvatel mají městské části Praha 4, Praha 10, Praha 8, Praha 6, Praha 11, Praha 5 a Praha 3). Roku 1991 se dnešní městská část Praha 12 stává samostatným obvodem, kdy jako městská část Praha - Modřany získala pravomoci obvodu. Prahou 12 je tato městská část od komunálních voleb v listopadu 1994.

 

 Rozdělení Prahy - městská část Praha 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÁ ČÁST > MČ, rozvoj

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.