Volba jazyka


Orientační nabídka


Praha 12 - Oficiální web mětské části 


Vyhledávání

 

 rozšířené vyhledávání | ? (Nápověda k vyhledávání)Cesta: Titulní stránka > SLUŽBY PRO OBČANY > Další úřady > Finanční úřad v Praze - Modřanech

 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště v Praze–Modřanech

 
 
 

Kontaktní informace

Adresa: Lehárova 2/1885, 143 00 Praha 4 - Modřany
Ředitel: Ing. Jindřiška Troníčková
Telefon: 261 096 111
Fax: 261 096 398
E-mail: podatelna@pmo.pm.ds.mfcr.cz
Web: cds.mfcr.cz
: 00006866

 

 Finanční úřad

[na mapě]

Doprava

Jezdí k nám autobusy č. 173, 165 a 205 - výstupní stanice Obchodní náměstí, tramvaje č. - 17, 3 - výstupní stanice Nádraží Modřany

Úřední hodiny

Mimořádné prodloužení úřadních hodin do 1.4.2014


Den Čas
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

Pokladní hodiny

Den Čas Čas
Pondělí 8:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Úterý 8:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa 8:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Čtvrtek 8:30 - 11:30 12:30 - 15:00

Podatelna

Den Čas
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 14:00

Další údaje

Informace FÚ k zasílání složenek


Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015


Daňový kalendář pro rok 2014


Daň z nemovitých věcí od roku 2014


Daň z nemovitých věcí – novinky od 1.1.2014


Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014


Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou?


Informace k dani z nemovitostí v roce 2013


Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013


Platby

Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1. 1. 2013

KS: 1148 (převodem), 1149 (složenkou)
VS: RČ (FO), IČO (PO)

Finanční úřad je orgán státní správy, který je zřízen podle zákona 531/90 Sb., ve znění p.p. (poslední novelizace byla vyhlášena zákonem 311/99 Sb.). Základní činnost finančního úřadu je dána § 1 citovaného zákona.

Finanční úřady jako orgány státní správy vykonávají tyto činnosti:

  • vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství a správních poplatků jimi vyměřovaných a vybíraných podle zvláštního zákona (zvl. zákonem je zákon 337/92 Sb., ve znění p.p.)
  • spravují dotace, tím se rozumí kontrola účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjček a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů ČR a výkon správy neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků
  • provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti
  • vybírají a vymáhají odvody, poplatky, hrady, úplaty, pokuty a penále včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy
  • ukládají účetním jednotkám pokuty podle zvláštního předpisu (zvl pr. předpis je zákon 563/91 Sb., ve znění p.p.)

Správa daní, poplatků a pokut zahrnuje právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo daň vyměřit, vybrat, kontrolovat a vymáhat.
S ostatními státními orgány spolupracuje ve smyslu zákona 337/92 Sb. ve znění p.p. Tato spolupráce je upravena § 24 citovaného zákona.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD A SAMOSPRÁVA > Dokumenty z úřadů > Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště v Praze–Modřanech

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.